รั่วไปเรื่อย 4 ช่องจบ

posted on 23 Dec 2012 21:05 by lostxt in Lostxt
ฮาๆฉบับ 4 ช่องจบ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับในรั้ว ร.ร. ขุนศึกษา
กะเอาฮาทั้งนั้นแหละ 55555
 
เริ่มเรื่องของ K4D ล้อเลียนของ Left 4 Dead :3

edit @ 15 Jan 2013 09:51:11 by Lostxt

edit @ 15 Jan 2013 09:52:04 by Lostxt

Comment

Comment:

Tweet